Õpilasmalev

Kohila valla õpilasmalev 2018
Kohila valla õpilasmalev 2018

Kohila valla õpilasmalevat hakati uuesti korraldama 2016. aasta suvel. Enne seda toimus viimane õpilasmalev Kohilas 2008. aastal. Õpilasmalev on loodud 13-15-aastastele Kohila valla noortele selleks, et nad saaksid töökogemust, teenida oma taskuraha, leida uusi sõpru, luua muutust oma kogukonnas ja läbi teha tööle kandideerimise protsessi. Kui 2016. aastal oli kohti noortele õpilasmalevas 15, siis aastatega on see number jõudsalt kasvanud ja 2020. aasta suvel saab osaleda õpilasmalevas 32 noort. Noorte töötasu maksab kohalik omavalitsus. Tööd, mida õpilasmalevas tehakse on eakohased haljastus- ja koristustööd ning antakse panus ka Kohila valla noorsootöö arengusse. 

Kohila valla õpilasmalev 2020 toimub 10-19. augustil ning kandideerimine toimus aprillikuus. 

  1. aasta õpilasmalevasse on oodatud Kohila valla noored vanuses 13-15 ja kandideerimine toimub 29.03. – 11.04.2021. 

Lisainfot õpilasmaleva kohta saab Kohila valla noortekeskustest.